TOEIC Analyst (Ebook + Audio) – Sách Luyện Thi Toec

TOEIC Analyst-SachToeic.Com
TOEIC Analyst bám sát cấu trúc đề thi TOEIC nhất gồm 7 chương tương ứng với 7 dạng đề thi trong toeic.
Mỗi chương đều có các bài tập, hướng dẫn, các mẹo để làm tốt hơn.
Nội dung cuốn TOEIC Analyst bao gồm:

  1. Reading
  2. Listening
  3. Làm bài tập (Practice Test)
  4. Đáp án và các Script

TOEIC Analyst phù hợp với các bạn đang mong muốn  500-750 điểm.

Tải Sách TOEIC Analyst:
Tải Ebook TOEIC Analyst (Pdf)
Tải Audio TOEIC Analyst (3 CD MP3)

5