Starter Toeic – Third Edition (Ebook+ Audio) Tài Liệu Luyện Thi Toeic Sơ Cấp

starter toeic

Starter Toeic – Third Edition dành cho những người luyện  tiếng Anh trình độ sơ cấp rèn luyện cho thi Toeic. Cuốn này tập trung vào các điểm ngữ pháp quan trọng, cơ bản của kỳ thi Toeic theo đó là  những bài tập để luyện tập.
Mong rằng cuốn Starter Toeic này sẽ giúp bạn cải thiện nhiều kỹ năng làm bài toeic.

Download Starter Toeic 3 Edition:
Tải Ebook Starter Toeic (Pdf)
Tải Audio Starter Toeic (MP3)

Bản Dịch Và Hướng Dẫn Starter Toeic Chi Tiết
Download Bản Dịch Và Hướng Dẫn

5