Sách Tactics For Toeic Listening And Reading Tests (Ebook + Audio)

Tactics For Toeic Listening And Reading TestsTactics For Toeic Listening And Reading Tests
Sách bao gồm những điểm ngữ pháp và từ vựng chính, cộng thêm 2 đề thi Toeic chuẩn của ETS thiết kế.
Tactics for TOEIC có 28 Unit,   gồm Reading, Listening xen kẽ và phần Đáp án ở cuối, đi kèm 2 đĩa CD phần Listening :
Hai bài full test TOEIC với các khóa, giải thích đáp án
Các bài luyện nghe theo cấu trúc của  bài thi TOEIC
+ Mini Test giúp  xem lại kiến thức và  nâng cao từ vựng,  ngữ pháp.

Tải về Tactics For Toeic Listening And Reading:

Ebook và Đáp Án Tactics For Toeic Listening And Reading Tests Pdf
Audio Tactics For Toeic Listening And Reading Tests MP3