Sách Longman New Real Toeic – Đầy Đủ 3 Cuốn Các Kỹ Năng Nghe, Đọc

Longman New Real ToeicBộ sách Longman New Real Toeic gồm 3 cuốn:
Longman New Real Toeic  LC- ACTUAL TESTS FOR LISTENING COMPREHENSION
Longman New Real Toeic RC- ACTUAL TESTS FOR READING COMPREHENSION
Longman New Real Toeic LC +RC – FULL ACTUAL TESTS

– Cuốn Longman New Real – Luyện Kỹ Năng Nghe:
Cuốn này gồm 1 bài test trước khi thi và 8 bài test ứng với 100 câu trong Toeic:
Tải Ebook Longman New Real LC
Tải Audio Longman New Real LC

– Cuốn Longman New Real – Luyện Kỹ Năng Đọc
Cuốn này gồm 1 bài test trước khi thi và 8 bài test ứng với đề thi toeic trong phần Đọc.
Tải Ebook Longman New Real RC

– Cuốn Longman New Real- Luyện cả 2 kỹ năng Nghe và Đọc – Full Actual tests (LC+RC):
Cuốn này bao gồm cả phần nghe và phần đọc, cấu trúc giống hệt như đề thi Toeic thật, đây là một trong các cuốn sách luyện thi Toeic hay và đầy đủ nhất.

Tải Ebook Longman New Real LC+RC
Tải Audio Longman New Real LC+RC

  • 5