Sách Developing Skills for the TOEIC Test (Ebook + Audio)

Developing Skills for the TOEIC Test-SachToeic.com

Sách Developing Skills for the TOEIC Test có các mẫu câu hỏi, từ vựng, cấu trúc câu, ngữ pháp thường gặp trong đề thi Toeic thật.
Bao gồm 14 bài, chia ra theo các chủ đề giúp cho học viên có những kỹ năng làm bài thi và quen với hình thức thi Toeic giống thật.
Cuốn sách sẽ giúp các bạn tiến bộ trong việc học để thi Toeic và còn nâng cao trình độ cho các bạn ôn luyện ở các trung tâm anh ngữ.

Tải về Developing Skills for the TOEIC Test
Ebook Developing Skills for the TOEIC Test (Pdf)
Audio Developing Skills for the TOEIC Test (Mp3)

5