New TOEIC 4N4 520 620 730 860 Ebook + Audio Full

New TOEIC 4N4

New TOEIC 4N4

New TOEIC 4N4 sẽ giúp các bạn cải thiện 4 kĩ năng quan trọng nhất trong Toeic. Nó chia ra thành 4 cuốn để phù hợp với mỗi trình độ khác nhau để luyện dễ dàng, bớt nản và phù hợp với nhu cầu mỗi người.

Bao gồm 4 cuốn:
New TOEIC 4N4 520
Ebook TOEIC 4N4 520
Audio TOEIC 4N4 520

TOEIC 4N4 620
Ebook TOEIC 4N4 620
Audio TOEIC 4N4 620

TOEIC 4N4 730
Ebook TOEIC 4N4 730
Audio TOEIC 4N4 730

TOEIC 4N4 860
Ebook TOEIC 4N4 860
Audio TOEIC 4N4 860

  • 5