Essential Tests for TOEIC LC 1000 Vol 1 (Ebook + Audio)

essential-toeictests-lc-vol1
Sách Essential Tests for TOEIC LC 1000 bao gồm 10 bài ACTUAL TEST cấu trúc giống đề thi toeic, rất thích hợp cho các bạn luyện thi toeic với mục tiêu điểm từ 450-600.
Tải Essential Tests for TOEIC LC 1000
Ebook  Essential Tests for TOEIC LC 1000 (Đáp Án – Answer Key ở cuối sách)
5