Download Sách 30 Days To The Toeic Test (Audio +Ebook)

30 Days To The Toeic Test

30 Days To The Toeic Test là cuốn sách mình thấy rất hay dành cho các bạn tự học toeic dùng để luyện tập kỹ năng Listening với những mẹo hướng dẫn đối với mỗi phần.

Tải Sách 30 Days To The Toeic Test Ebook và Audio Mp3

30 Days To The Toeic Test Ebook
30 Days To The Toeic Test CD 1
30 Days To The Toeic Test CD 2
Link Google Drive Duy Nhất 1 Link
Trọn Bộ 30 Days To The Toeic Test Audio + Ebook 

5