Download Complete Guide to TOEIC 3rd Edition (Audio + Ebook + Answer Key)

Download Complete Guide to TOEIC

Complete Guide to TOEIC là cuốn sách luyện toeic rất hay cho những bạn đã có vốn tiếng anh ở mức nhất định, nó được trình bày dựa theo format mới của toeic, giúp cho học viên có thể từng bước đạt điểm toeic cao nhất có thể.

Dưới đây là bộ sách ebook và file phần nghe (audio) mp3 và đáp án do mình sưu tầm được.

(Mật khẩu có trong file tải về)
Link Google Drive 1 Link Duy Nhất:
  • 5
5