Download Bộ Tài Liệu Luyện Thi Toeci Cô Mai Phương (7 Part)

Tài Liệu Luyện Thi Toeci Cô Mai Phương

Tài Liệu Luyện Thi Toeci Cô Mai Phương

Dưới đây là trọn bộ bài giảng luyện thi toeic của cô Mai Phương gồm 7 part. Có các clip hướng dẫn chi tiết cho từng part. File bài tập và audio để làm bài đầy đủ nhất.
Các tài liệu này nằm trong loạt  KHÓA LUYỆN THI TOEIC của cô Mai Phương. Và nay mình chia sẻ để các bạn tải về hoàn hoàn miễn phí.

Download Tài Liệu Luyện Thi Toeci Cô Mai Phương

Download Full 7 Part Tài Liệu Toeic Của Cô Mai Phương

Danh Sách Các Video Hướng Dẫn:

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

Part 5:

Part 6:

Part 7:

  • 5