Campus Toeic – Sách PDF + Audio Mp3

campus toeic

Campus Toeic là 1 cuốn sách thiết kế được sử dụng trong học luyện thi TOEIC ở các trường đại học, học viện ở một số nước không nói tiếng Anh. Quyển sách cho học sinh, sinh viên làm quen với những văn cảnh, ngữ cảnh và các loại câu hỏi hay gặp trong TOEIC bằng cách cung cấp một cách bài bản các cách diễn đạt, miêu tả chính phổ biến cùng với đó là các chủ điểm ngữ pháp quan trọng thiết yếu hàng đầu và rất nhiều những bài luyện tập.
Đây là cuốn sách bài bản như một nền móng vững chắc cho những học viên bắt đầu ôn luyện thi TOEIC

Tải Sách Campus Toeic:
Tải Ebook Campus Toeic (Pdf)
Tải Audio Campus Toeic (MP3)

5