400 cụm từ thường hay gặp nhất trong phần Reading

400 cụm từ thường hay gặp nhất

Đây là bộ tự vựng được thầy Khang Lâm Lê chắt lọc trong tuần bao gồm 400 cụm từ thường hay gặp nhất trong phần RC từ các bộ đề 2018-2019. Những bạn nào còn thiếu từ vựng phần này thì cố gắng học hết 400 từ này kèm các ví dụ nha.

Link Tải: Google Drive