Download Cẩm Nang Tiếng Anh – Lâm Lê Khang

Cẩm nang tiếng anh

Cẩm nang tiếng anh

Cuốn ebook Cẩm Nang Tiếng Anh này rất hay được tổng hợp bới anh Lâm Lê Khang tại group  TOEIC PRACTICE CLUB, mình trích lại vài câu nói về ebook như nội dung dưới:
Quyển ebook này liệt kê lại tất cả những những phương pháp, những cuốn sách, những kinh nghiệm, những lo lắng, những trang web, những bài viết hay…

Ebook này mang tính TỔNG HỢP hơn là hệ thống hóa một cách logic những gì mình học. Nó chỉ là một quyển ebook tổng hợp tất cả những gì mình biết thôi, nên mỗi phần bạn đọc sẽ thấy rời rạc.

Ebook này cũng không có trọng tâm là nói với người đọc với tập trung vào đâu là chủ yếu nhất, vì mỗi phần mình thấy nó đều quan trọng cả.

Vả lại, mình không biết đối tượng đọc cuốn sách này sẽ là ai, trình độ thế nào, mục tiêu ra sao. Nên không thể nào viết cụ thể hơn được nữa.

Ebook này đóng vai trò như một cái “cần câu” vậy, mình chỉ cho bạn cần câu, còn việc câu đượcbao nhiêu cá thì phụ thuộc vào cách bạn câu và lòng kiên nhẫn của bạn.

Download Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

 

  • 5