Sách Cambridge IELTS Full 10 Cuốn

cambridge-ielts-practice-tests_1-10

Cambridge IELTS là cuốn để Luyện thi IELTS với 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết

Đề thi đa dạng, tổng hợp, và sát với đề thi thực.Các bạn sẽ làm quen với áp lực thi cử và  các dạng bài tập trong bài thi IELTS.  Cuốn sách này cũng cung cấp vốn từ vựng phong phú cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

TảiCambridge IELTS:
Tải Cambridge IELTS 1 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 2 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 3 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 4 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 5(Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 6 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 7 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 8 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 9 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS 10 (Ebook + Audio)
Tải Cambridge IELTS Full 10 Cuốn 1 Link Duy Nhất (Ebook + Audio)

5