Download Ielts Test Builder 1 & 2 (Ebook+Audio)

IELTS Test builder

 

Bộ sách IELTS Testbuilder  gồm  08 Practice tests có đáp án và giải thích cũng như scripts nghe . Đây là bộ sách hữu ích cho những bạn đang trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.
5