Download Complete IELTS Đầy Đủ Các Phiên Bản- Sách Luyện Thi IELTS Hay

download Complete IELTS

Complete IELTS có mục tiêu từ 4-7.5 điểm.
Complete IELTS được  đánh giá tốt cho các bạn muốn luyện thi IELTS. Bộ sách gồm nhiều chủ đề rèn luyện cả 4 kỹ năng (speaking, writing, reading, listening), kỹ năng sử dụng từ vựng (vocabulary) cho kì thi Ielts. Đi kèm với sách là các tham khảo, các cấu trúc ngữ pháp quan trọng, những từ vựng với chú thích kỹ càng, các ví dụ và cả các đề  luyện tập ở cuối mỗi bài, bộ sách giúp người đọc tiếp thu được đầy đủ kiến thức từ mỗi chủ đề.
Tải Complete IELTS Band 4-7.5 (Cả 3 cuốn 1 link duy nhất)
pass giải nén nếu có: 4online.net
5