Download Ebook 1001 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

1001 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

1001 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Bạn đang gặp vấn đề trong giao tiếp tiếng Anh? Bạn đang cần những cách nói đúng, đơn giản, hiệu quả và đủ ý?
Cuốn e-book 1001 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng nhất là giải pháp của bạn.

Ebook tập hợp những câu nói thường dùng nhất trong giao tiếp hằng ngày, được sắp xếp theo các chủ đề nhằm giúp bạn dễ học và tra cứu.

Các mẫu câu được tham khảo và chọn lọc từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nhau. Hy vọng đây sẽ là một e-book học tiếng Anh hữu ích trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp thông thường và xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.

Download 1001 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Ebook

Audio (Mp3)

Video MKV (Có hình ảnh)

  • 5