150 Bài Nghe Song Ngữ (PDF + MP3)

150 Bài Nghe Song Ngữ

150 bài nghe song ngữ

Sau đây là 150 Bài Nghe Song Ngữ của chương trình Anh ngữ đặc biệt VOA. Chương trình này sử dụng tiếng Anh  với những mẫu câu đơn giản, tránh thành ngữ và lượng từ chỉ trong khoảng 1500 từ để phát những bản tin ngắn về nhiều lĩnh vực một cách đơn giản nhất, tạo điều kiện cho những người học tiếng Anh có thể tiếp nhận được thông tin.
Mình có sưu tập được full bộ có kèm cả scipt và file audio VOA.

Download 150 Bài Nghe Song Ngữ

Luyện Đọc Hiểu Toeic (Pdf)

  • 5
5