Kỹ Năng Nghe Archive

150 Bài Nghe Song Ngữ (PDF + MP3)

Sau đây là 150 Bài Nghe Song Ngữ của chương trình Anh ngữ đặc biệt VOA. Chương trình này sử dụng tiếng Anh  với những mẫu câu đơn giản, tránh thành ngữ và lượng từ …